Karta över 13 byar med andelar i Betarsjön och dess gränser

 

Bildkälla: Översiktskarta till fiskeutredning om Betarsjöns fiskevårdsområde.