Gamla vykort

 

Södra infarten till det efterlängtade målet - Junsele. Fotografen, Viktor Lundgren, har parkerat sin bil i kurvan framför gamla Stennäsbron. Berglunds numera rivna hus, strax till vänster om bron. Foto 1940-tal.

 

 

Köpmangatan. Foto landsantikvarie Bo Hellman 1974. Kjell Moström, Sunne, skriver i fotodatabasen Länsmuseet Västernorrland; Byggnaden i förgrunden förvärvades av Petrus Moström, Kvarnå år 1940 där han efter om- och tillbyggnad drev bagerirörelse i källarplanet, herrekipering i bottenplanet, konditori/servering i lokaler på 2:a våningen och rum för resande på 3:e våningen. Verksamheterna upphörde i slutet av 1970-talet. I Moströms versamheter i huset sysselsattes under 1940/50-talen som mest 14 personer.

 

 

 

I mitten "Hörnstugan" numera "Corner House" och längst till höger Söderdahls butik där ICA har sin parkering nu (Tora Nordin sålde rörelsen till Åke Wahlin som blev siste innehavaren innan huset revs och nya ICA byggdes längre bak från gatan). Wahlins namnskylt syns på gaveln. Foto landsantikvarie Bo Hellman 1974.

 

Wahlins ICA-butik till vänster och kanske Strömberg själv till höger utanför sin butik. Gamla Konsumhuset syns fortfarande kvar bredvid Strömbergs. Foto landsantikvarie Bo Hellman 1974.

 

Vy från Köpmangatan med "Kooperativa" till vänster. Handkolorerat kort där färgerna förmodligen inte överenstämmer med verkligheten.
Förlag: John Sundqvist, Junsele. Stämplat 1966.

 

Krånge från ett vykort stämplat 1938. Svanbergs Plåtslageri på skylten.
Förlag S. Jacobson Junsele.

Krånge från norr. Kyrkan i Lillegård i söder. Vykort stämplat 21 feb 1927.
Förlag Erik Jacobson, Junsele

 

 

Köpmangatan mot Backehållet i vacker vintersol. Philadelfiakyrkan, uppförd av återvändande amerikaemmigranter. Förlag: Junsele Pappers- & Tobakshandel.

 

 Köpmangatan. Visst liknar detta en dammig gata i amerikanska western på 1920-talet. Här passerar Countryparaden numera. Foto: Norberg & Markström. Förlag: G. & E. Söderdahl, Junsele.

 

 

Foto från kyrktornet mot Mo på andra sidan älven. Prästgården nere till höger och komministergården till vänster. Vykort skickat augusti 1958. Förlag: John Sundqvist, Junsele.

 

 

Foto från kyrktornet mot Bölen. En skymt av älven till höger. Vykort stämplat 29 juli 1921. Församlingsgården i nederkant av fotot.

 

 

 

Högbergsgården i Bölen. Vykortet är skickat 8 juli 1958, av Jonas Högberg till kyrkoherden Nils Wassner med fru i Backe. "För Era telegramhälsningar på min födelsedag tackar jag varmt. Jonas i Bölen". Jonas var född 1908, så detta var hans 50-årsdag. Förlag John Sundqvist, Junsele

 

. Flygfoto över Gunillagården, med nuvarande OKQ8 uppe till vänster och Shellmacken uppe till höger. Här hade vägverket en gång planer på att dra en genomfartsled över Lillegårds mark för att få trafiken mellan Åsele och Sollefteå att inte passera genom samhället. Tack ock lov insåg de att det inte skulle tjäna mycket till eftersom Backe-trafiken mot Ö-vik ändå skulle passera samhället.

Den 20 juli 1949 sålde syskonen Östlund fastigheten, där bl.a. OK och Gunillagården finns, till Junsele Kommun. Husen fanns kvar några år och lägenheterna i stora huset hyrdes ut. Sedan revs bostadshuset och ladugård och stall, bryggstugan flyttades och är nuvarande Hans-Olof Bergmans hus, boden står i Isbäck och är sommarstuga till Roger Sjödin, Sollefteå. I början - mitten av 1950-talet byggdes OK och Gunillagården och villorna bakom OK. /Ulla Thorsell Östlund

 

 

Vy från utsiktstornet vid slalombacken. Stennäsbron längst till höger.

 

 

Hotell Söderdahl, Krånge.